Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Llibertat d'investigació científica i sexennis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Maria Rodríguez de Santiago
"... de la ciència el 1989, ha tingut innegables efectes positius en la qualitat i la quantitat de la investigació ..."
 
Núm. 53 El sistema català de recerca i innovació en el context europeu: avaluació i reptes Resum  PDF  EPUB  similar documents
Laura Diez, Miriam Cueto, Ana Fernández-Zubieta
"... de la ciència i la planificació científica, incloent-hi en ambdós casos la qüestió de la col ..."
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida Textos i recursos de referència per abordar els reptes del dret públic davant les ciències de la vida des d'una perspectiva bioètica Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Itziar de Lecuona Ramírez
"... ’enfronta el dret públic en relació amb les ciències de la vida. La bioètica —estretament lligada al dret— sorgeix ..."
 
Núm. 49 El futur de la dogmàtica dels drets Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Guillermo Escobar Roca
"... i conclou amb una reflexió sobre la seva naturalesa científica. A continuació, n’explora les perspectives ..."
 
Núms. 2 i 3 Autonomies. Revista catalana de dret públic Crònica sobre el V Congrés de l'Associació Espanyola de ciència política i dret constitucional Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Eduardo Espín Templado
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida Garantia de la dignitat humana en la pràctica de la biomedicina Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Deutsch)  similar documents
Christian Starck
"... .  Cloning is a practice through which research is being carried out for therapeutic ends. In different ..."
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida Bioseguretat i normes tècniques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Marc Tarrés Vives
"... Les tècniques sobre la vida o biotecnologies modernes són una de les principals fites científiques ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? L'autonomia universitària a Espanya avui: entre el mite i la realitat Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gregorio Cámara Villar
"... , que són fruit d'un nou dret plasmat en la Llei d'economia sostenible i en la Llei de la ciència, la tecnologia ..."
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida La bioseguretat com a concepte jurídic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Lorenzo Mellado Ruiz
"... El frenètic avenç de les investigacions en matèria de ciències de la vida està provocant un canvi ..."
 
Núm. 47 Reflexions sobre la universitat, la seva crisi, l'educació i la crisi econòmica Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Iñaki Lasagabaster Herrarte
"... the recession alone. This paper reflects on university faculty, curricula, organization and research, calling ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Servei públic i dret comunitari europeu Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xaime Rodríguez-Arana Muñoz
"... i complementari de les ciències socials se’n deriven, en el cas dels serveis públics i dels serveis d ..."
 
Núm. 53 Els organismes anticorrupció i l'exercici de la potestat sancionadora: límits i propostes per a la prevenció de la corrupció. En particular, el cas de l'Oficina Antifrau de Catalunya Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Oscar Capdeferro Villagrasa
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'aplicació de la Llei de finques manifestament millorables i el Tribunal Constitucional. A propòsit de la Sentència 42/1989, de 16 de febrer  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Oliván del Cacho
 
Núm. 54 Dossier sobre el procés sobiranista de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Gerard Martín Alonso
"... les anàlisis dutes a terme per part de la doctrina constitucionalista i de la ciència política sobre diferents ..."
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic La Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de disposicions administratives  PDF  PDF (Español)  similar documents
Lluís Cases Pallarès
 
Núm. 13. Autonomies. Revista catalana de dret públic Notes sobre la Llei italiana 86/1989, de 9 de març, de normes generals sobre la participació d'Itàlia en el procés normatiu comunitari i sobre els procediments d'execució de les obligacions comunitàries Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Andrés E. Navarro Munuera
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Una aproximació al conreu del dret públic a Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enric Argullol i Murgadas
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Polítiques nacionals de reforma dels sistemes universitaris i el procés d'integració europea Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Italiano)  similar documents
Annamaria Poggi
"... they are taking vary according to their aims (didactics and research), but they all converge on achieving ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Bibliografia sobre relacions Església-Estat (dret eclesiàstic) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ricardo García García
"... En aquest treball es presenta al lector una visió concisa de la realitat bibliogràfica científica ..."
 
Núm. 47 Les potestats tributàries autonòmiques: present i futur de la seva configuració i el seu exercici Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
José Andrés Rozas Valdés
"... La literatura científica espanyola relativa al marc competencial tributari autonòmic produïda ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària L'Administració institucional a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joana Maria Socias Camacho, Bartomeu Trias Prats
"... de l’organització institucional de la CAIB, a partir de la regulació que conté la Llei 3/1989, de 29 ..."
 
Núm. 50 Els reptes de la democràcia a Europa Central i de l’Est Resum  PDF (English)  EPUB (English)  Vídeo (English)  similar documents
Hanna Suchocka
"... no-comunista el 1989. L’article apunta el repte dificilíssim i arriscat que va suposar per als països ..."
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida La garantia de la dignitat humana en el dret constitucional des de l'any 2000 Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Deutsch)  similar documents
Rainer Schweizer
"... fertility treatments, genetic research on people, research with embryonic stem cells, the limits of patents ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Qüestions prospectives del professorat universitari Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlos Andradas Heranz, Julio V. González García
"... analyzes the essential aspects of the Statute on Teaching and Research Personnel, which was not passed ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Superior de l'Audiovisual a França Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jean-Louis Autin
"... algunes vicissituds; el Consell Superior de l’Audiovisual (CSA) no es va crear fins a l’any 1989, després de dos ..."
 
1 - 25 de 32 elements 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)