Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual La regulació independent del sector audiovisual espanyol: una reflexió sobre problemes, perspectives i possibilitats Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Botella Corral
"... una autoritat independent en el sector), i els reptes plantejats pel nou context dels mitjans: convergència ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell de l'Audiovisual de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joaquín Tornos Mas
"... ’atribueix la funció de regulació del sector. Si bé a Espanya no existeix una autoritat reguladora de l’audiovisual ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Superior de l'Audiovisual a França Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jean-Louis Autin
"... de comunicació, al monopoli de difusió i programació que havia prevalgut fins aleshores en el sector de l’audiovisual ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual La futura regulació d'un consell estatal dels mitjans audiovisuals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ferran Pons Cànovas, Maria Àngels Orriols Sallés
"... ’existència d’una autoritat audiovisual independent que tingui atribuïda la supervisió del sector audiovisual ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Superior de l'Audiovisual de la comunitat francesa de Bèlgica: un regulador convergent en un estat federal Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Evelyne Lentzen
"... La reglamentació del sector de la radiodifusió forma part de la història dels estats ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Audiovisual (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni): l'experiència italiana Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Italiano)  similar documents
Paolo Caretti
"... L’article descriu el naixement del Consell Audiovisual a Itàlia, la seva estructura ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Audiovisual d'Andalusia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Emilio Guichot Reina, Juan Antonio Carrillo Donaire
"... ’Andalusia per la seva Llei de creació doten aquesta institució del perfil de les autoritats reguladores de l’audiovisual ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El tractament bibliogràfic del model de regulació de l'audiovisual Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Barata i Mir
"... El tractament bibliogràfic de les autoritats de regulació de l’audiovisual ha estat condicionat ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual Estan justificades les autoritats administratives de control del contingut de les emissions? L'experiència nord-americana Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Andrés Betancor Rodríguez
"... Un tema controvertit és el relatiu a l’habilitació a una autoritat administrativa de la funció ..."
 
Núm. 16. Autonomies. Revista catalana de dret públic Mitjans de comunicació i autoritats administratives independents. L'exemple francès del Consell Superior de l'Àudio-visual Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jean-Louis Autin
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual Jurisprudència a l'entorn dels consells de l'audiovisual Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Amenós Álamo, Míriam García Quintana
"... Aquest article examina la jurisprudència emesa en relació amb els consells de l’audiovisual ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública Autors  PDF  PDF (Español)  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 52 Autors  PDF  PDF (Español)  EPUB  EPUB (Español)  similar documents
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 48 Autors  PDF  PDF (Español)  similar documents
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 47 Autors  PDF  PDF (Español)  EPUB  EPUB (Español)  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 49 Autors  PDF  EPUB  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 51 Autors  PDF  PDF (Español)  EPUB  EPUB  similar documents
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 50 Autors  PDF  EPUB  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 46 Autors Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 53 Autors  PDF  PDF (Español)  EPUB  EPUB (Español)  similar documents
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 54 Autors  PDF  PDF (Español)  EPUB  EPUB (Español)  similar documents
Consell de redacció Revista Catalana de Dret Públic
 
Núm. 55 Autors  PDF  PDF (Español)  EPUB  EPUB (Español)  similar documents
Consell de redacció Revista Catalana de Dret Públic
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? La nova regulació legal de l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit administratiu: el viatge cap a un nou model d'Administració, electrònica? Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Julián Valero Torrijos
"... ’actuació de les administracions públiques a les exigències de modernització tecnològica derivades de la societat de la informació ..."
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Vint-i-cinc anys de la Revista Catalana de Dret Públic: anàlisi del perfil dels autors que hi han publicat i de la temàtica dels articles Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Anna M. Pla Boix, Fernando Domínguez Garcia
"... dels autors que hi han publicat i dels continguts de llurs articles. L'article inclou també explicacions ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Nota sobre el contracte de col·laboració publicoprivada  PDF  similar documents
Vanessa Casado Pérez
 
1 - 25 de 83 elements 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)