Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 54 Dossier sobre el procés sobiranista de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Gerard Martín Alonso
"... aspectes vinculats al procés sobiranista, que s’ha situat en el centre de la discussió doctrinal ..."
 
Núm. 54 Procés sobiranista i Tribunal Constitucional. Anàlisi d'un impacte recíproc Resum  PDF  EPUB  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Eduard Roig Moles
"... des de l’any 2013, el procés sobiranista s’ha enfrontat progressivament amb el Tribunal ..."
 
Núm. 54 Una pregunta sense resposta o incontestable? La competència del Parlament escocès de legislar per a la celebració d’un referèndum d’independència per Escòcia Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Elisenda Casañas Adam
"... sobre l'impacte dels aspectes específics del procés de 2014 en el debat competencial actual ..."
 
Núm. 54 Del referèndum a la secessió – El procés quebequès d’accés a la sobirania i les seves lliçons en matèria d’autodeterminació Resum  PDF (Français)  EPUB (Français)  similar documents
Dave Guénette, Alain-G. Gagnon
"... -ne compte, estudiarem en aquest article el procés quebequès d’accés a la sobirania i les seves lliçons ..."
 
Núm. 54 Democràcies plurinacionals, federalisme i secessió. Un enfocament des de la teoria política Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Ferran Requejo
"... en federacions i processos secessionistes (seccions 2 i 3).  ..."
 
Núm. 54 El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament Resum  PDF  PDF (English)  EPUB  EPUB (English)  similar documents
Antoni Bayona Rocamora
"... ’anàlisi parteix de la resolució parlamentària de 2013 que declarava la sobirania i el dret a decidir del poble ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La STC 31/2010 i la contribució de la jurisprudència constitucional a la configuració d'un Estat compost a Espanya: elements de continuïtat i ruptura, i incidència en les perspectives d'evolució de l'Estat autonòmic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Pérez Royo
"... a triple manifestation of the principle of democratic legitimization, two aspects of which ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social La llei de l'habitatge de Catalunya: aspectes més destacats Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carme Trilla Bellart
"... of encompassing all aspects of the housing sector.  The Act has become the regulatory framework for the promotion ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Elements de teoria dels drets fonamentals de la Unió Europea Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Guillermo Escobar Roca
 
Núm. 5. Autonomies. Revista catalana de dret públic Els aspectes financers en la nova organització territorial de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Manuel Perulles Moreno
 
Núm. 49 Reforma constitucional i forma territorial de l'Estat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Manuel Fondevila Marón
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Aspectes jurídics i tècnics de la certificació digital en relació amb la seu electrònica Resum  PDF  similar documents
Carlos Alberto Alonso Espinosa
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Polítiques nacionals de reforma dels sistemes universitaris i el procés d'integració europea Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Italiano)  similar documents
Annamaria Poggi
"... i interdependents del que sembla, a causa del procés d'integració europea. Les direccions cap a les quals s ..."
 
Núm. 19. Autonomies. Revista catalana de dret públic El procés de reforma dels estatuts d'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francesc de Carreras Serra
 
Núm. 31. La reforma estatutària L'adequació de l'estructura de l'Estat a la Constitució (reforma constitucional vs. reforma dels estatuts) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel A. Aparicio Pérez
"... ’Estat que no es trobava inicialment dins de la Constitució per mitjà d’un procés materialment constituent però sense ..."
 
Núm. 51 La presumpció d'innocència. Una aproximació actual al dret Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Alejandro Villanueva Turnes
 
Núm. 53 L'aplicació de la normativa de seguretat i salut a la Policia local: aspectes crítics i qüestions controvertides Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Guillermo García González
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya (aspectes econòmics) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Maite Vilalta Ferrer
"... En este trabajo se describen los principales aspectos que caracterizan el actual modelo ..."
 
Núm. 20. Autonomies. Revista catalana de dret públic Aspectes juridico-administratius dels incendis forestals. Especial referència a la Comunitat Autònoma de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Oliván del Cacho
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Consideracions constitucionals sobre el dret a un procés sense dilacions indegudes Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Adrià Rodés Mateu
"... En aquest article es duu a terme una anàlisi estructural del dret a un procés sense dilacions ..."
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic El procés legislatiu a l'Estat de Nova York Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Arbós Marín
 
Núm. 45. L'ocupació pública Jurisprudència i bibliografia sobre la funció pública Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gemma Geis Carreras
 
Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic El procés de liberalització de la telefonia als Estats Units: de la invenció del telèfon a la Llei de 1996 Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Fernando Adolfo de Abel Vilela
 
Núm. 29. Autonomies. Revista catalana de dret públic La posició del Govern espanyol en el procés constituent de 2004: el debat constitucional europeu i espanyol Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Manuel Martínez Sierra
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Participació dels ciutadans en el procediment legislatiu: la nova regulació de la iniciativa legislativa popular i les compareixences legislatives Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M.Jesús Larios Paterna
"... de participar, directament o a través d'entitats associatives, en el procés d'elaboració de les lleis d ..."
 
1 - 25 de 106 elements 1 2 3 4 5 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)