Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració El paper del poder judicial en l'evolució del federalismo nord-americà Resum  PDF (English)  similar documents
Douglas Lee Donoho
"... del federalisme americà. Com a conseqüència, el poder federal ha fluctuat substancialment a través de la història ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La contribució de la justícia constitucional a la configuració de l'Estat federal a Alemanya Resum  PDF (Español)  PDF (Deutsch)  similar documents
Gerhard Robbers
"... , el principi de l'estat federal serveix per limitar el poder estatal. Amb la reforma del federalisme de l ..."
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració Senyals contradictoris: entendre la reforma de la immigració mitjançant l'evolució de la legislació sobre immigració dels Estats Units d'Amèrica Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (English)  similar documents
Jill E. Family
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic Justícia constitucional, democràcia i federalisme: una aproximació des de la teoria constitucional nord-americana  PDF  PDF (Español)  similar documents
Víctor Ferreres Comella
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual Estan justificades les autoritats administratives de control del contingut de les emissions? L'experiència nord-americana Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Andrés Betancor Rodríguez
"... -americà ens ofereix un exemple d’aquest tipus de control i la seva admissió constitucional ..."
 
Núm. 9. Autonomies. Revista catalana de dret públic La interpretació de la clàusula de comerç i l'increment del poder del govern nacional en el federalisme nord-americà Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Monreal
 
Núm. 8. Autonomies. Revista catalana de dret públic Propostes per al finançament dels ens comarcals mitjançant l'estudi comparat dels sistemes. Els casos dels Estats Units d'Amèrica i la República Federal d'Alemanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Núria Bosch Roca
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida Un model de dret comparat: l'organització judicial a Suïssa Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Anna M. Pla Boix
"... en tres grans etapes: una primera, que consistia en una revisió total de l’organització judicial federal ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els drets fonamentals dels ciutadans a la Bèlgica federal Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Marc Verdussen
"... A Bèlgica, la transformació d’un Estat unitari a un Estat federal ha plantejat el problema ..."
 
Núm. 48 El federalisme i el tribunal de Roberts Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
David Elias Birenbaum
"... -2013 sota la direcció del president John Roberts en relació amb el federalisme dels EUA ..."
 
Núm. 51 L’última reforma del Senat belga Resum  PDF ()  EPUB ()  similar documents
Marc Verdussen
"... tant la composició com els poders de la segona Assemblea Parlamentària Federal. El resultat és decebedor. Pel que fa ..."
 
Núm. 54 Democràcies plurinacionals, federalisme i secessió. Un enfocament des de la teoria política Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Ferran Requejo
"... relacionades amb el liberalisme polític, el federalisme i la secessió quan intenten reconèixer i donar cabuda ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos El control de constitucionalitat dels estatuts i de les constitucions dels ens territorials Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enric Fossas Espadaler
"... 'objecció democràtica a la qual s'enfronta el control judicial de la llei, que en aquest cas és una norma singular de l ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El finançament dels estats federats alemanys Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (English)  similar documents
Thiess Buettner
"... dels estats federats alemanys, la seva situació actual, així com els principals problemes que presenta ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos El paper del Tribunal Suprem en l'evolució de la Federació canadenca: quin equilibri de poders? Resum  PDF  PDF ()  similar documents
Eugénie Brouillet
"... Cal remarcar, en el si de les federacions contemporànies, una certa tendència a la concentració ..."
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Passat, present i futur del dret públic a Alemanya Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Deutsch)  similar documents
Matthias Hartwig
"... específiques de la història alemanya. Això és vàlid tant per a la configuració de l'estructura federal ..."
 
Núm. 24. Autonomies. Revista catalana de dret públic Reflexions entorn dels canvis principals que ha experimentat la funció pública nord-americana (1978-1998): mite i realitat  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Férez Fernández
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El model de finançament autonòmic del projecte de reforma de l'Estatut de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Núria Bosch Roca
"... ’Estatut aprovat el passat 30 de setembre de 2005. El nou model té característiques federals i significa un avenç ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Descentralització i desenvolupament sostenible: el cas de Canadà Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jordi Jaria i Manzano
"... , malgrat la intervenció federal, en una àmplia autonomia de les províncies en aquesta matèria. Tanmateix, a partir ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya (aspectes econòmics) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Maite Vilalta Ferrer
"... entre ambdós nivells de govern (l’autonòmic i el local). En els països federals on hi ha tres nivells de govern ..."
 
Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic El Canadà i Espanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Fernando López Aguilar
"... El Canadà i Espanya: una comparació des del federalisme contractual. A propòsit de la decisió ..."
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic El federalisme australià. Estudi d'un cas de federalisme a la Commonwealth  PDF  PDF (Español)  similar documents
Richard Cullen
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic Estructuració i problemes del federalisme a Mèxic  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel Carbonell Sánchez
 
Núm. 4. Autonomies. Revista catalana de dret públic El federalisme alemany. Notes sobre el seminari celebrat a Barcelona, organitzat per l'Institut d'Estudis Autonòmics Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M. Jesús Montoro i Chiner
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 El poder judicial Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel A. Aparicio Pérez, Miguel Ángel Cabellos Espiérrez
"... Comentari a la Sentència 31/2010. Sobre el poder judicial (199-205) Miguel A. Aparicio Pérez ..."
 
1 - 25 de 62 elements 1 2 3 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)