Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Les connexions entre urbanisme, habitatge i medi ambient en la jurisprudència del Tribunal Suprem Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gerardo García-Álvarez Garcia
"... de la jurisprudència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem: medi ambient «urbà» i inviolabilitat ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Habitatge, drets socials i valors constitucionals (urbanisme, cohesió social, immigració i dret al medi ambient) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mercedes Cuyás Palazón
"... ambiental: el dret a un habitatge digne, també ambientalment, la cohesió social, la integració i el dret ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Actualitat del dret urbanístic a França: les finalitats mediambientals i socials Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jacqueline Morand-Deviller
"... , la protecció del medi ambient i la solidaritat social, que inspiren les recents reformes que han intervingut ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església La consideració del sòl contaminat com a residu a partir de la STJCE de 7 de setembre de 2004 i les seves repercussions en el dret alemany Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Aitana de la Varga Pastor
"... , que és protegir el medi ambient i la salut de les persones.   ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Problemes actuals del dret urbanístic a Anglaterra. Referència especial al dret a l'habitatge, la cohesió social i el medi ambient Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Judith Gifreu Font
"... de les seves àrees urbanes. Es destaca la imbricació entre les iniciatives de regeneració urbana i les relatives a l ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? La imposició mediambiental a la Comunitat Autònoma d'Aragó. Anàlisi dels impostos mediambientals creats per la Llei 13/2005, de 30 de desembre Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Montserrat Aymà Barbany
"... o potencial susceptible d’imposició, en el dany causat al medi ambient per determinats elements, conductes ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Descentralització i desenvolupament sostenible: el cas de Canadà Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jordi Jaria i Manzano
"... La protecció del medi ambient presenta problemes singulars en el cas dels estats descentralitzats ..."
 
Núm. 52 La reclamació davant del Consell de Transparència i Bon Govern: una via d’impugnació aplicable a l’accés a la informació ambiental? Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Lucia Casado Casado
"... en matèria de medi ambient) sobre el règim general del dret d’accés a la informació pública, que estableix ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social La seguretat climática a la Unió Europea: entre les amenaces i les oportunitats Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Susana Borràs Pentinat
"... . En aquest àmbit, per exemple, lidera el moviment internacional contra l'escalfament global i el canvi climàtic ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Urbanisme sostenible i classificació del sòl: legislació estatal i autonòmica Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Angel Menéndez Rexach
"... L’afirmació del principi de desenvolupament sostenible territorial i urbà en la nova legislació ..."
 
Núm. 52 El concepte d’impost mediambiental en vista de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’estat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Estela Ferreiro Serret
"... ) prioritza els efectes sobre el medi ambient com a element determinant per qualificar un impost ..."
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic Quina és l'estratègia fiscal per al medi ambient?  PDF  PDF (Español)  similar documents
André Autrand
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'evolució del dret internacional del medi ambient  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Juste Ruiz
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic Acció pública de la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Choy i Tarrés
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic Competències i funcions del municipi en matèria de medi ambient  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Choy i Tarrés
 
Núm. 47 L’impacte de la reforma de la llei de costes sobre el règim jurídic del litoral català: especial referència a la reducció de l’espai protegit i a les invasions competencials Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep Maria Aguirre i Font
 
Núm. 28. Autonomies. Revista catalana de dret públic La Llei catalana d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mariola Rodríguez Font
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic La participació dels ciutadans en l'administració del medi ambient de la Generalitat de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Alexandre Peñalver i Cabré, Lluís-Xavier Toldrà Bastida
 
Núm. 24. Autonomies. Revista catalana de dret públic El dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient. Anàlisi de la Llei 38/1995, de 12 de desembre, d'accés a la informació en matèria de medi ambient  PDF  PDF (Español)  similar documents
Agustí Cerrillo i Martínez
 
Núm. 28. Autonomies. Revista catalana de dret públic La clausura i la suspensió, en les activitats amb incidència ambiental Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Pere López Pulido
"... La clausura i la suspensió, en les activitats amb incidència ambiental sotmeses al règim ..."
 
Núm. 46 La consulta popular com a mecanisme per revitalitzar l’urbanisme democràtic Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Marta Llorens Ferrer
"... En el context actual de greu crisi econòmica, en l'àmbit immobiliari i urbanístic han vist la llum ..."
 
Núm. 27. Autonomies. Revista catalana de dret públic Desenvolupament urbà i govern urbà multinivell. L'experiència francesa  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gérard Marcou
 
Núm. 53 De la «Carta del Bosc» al «dèficit ecològic» del constitucionalisme Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Michele Carducci
"... opera exclusivament en l'àmbit nacional, mentre que els problemes ambientals són globals ..."
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic La tutela processal de l'ambient Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Santiago González-Varas Ibáñez
 
Núm. 10. Autonomies. Revista catalana de dret públic La incorporació de la directriu de la Comunitat Europea sobre la prova d'impacte ambiental Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Willi Blümel
 
1 - 25 de 105 elements 1 2 3 4 5 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)