Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia El Consell Consultiu com a garant de l'autonomia: una mirada retrospectiva Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M. Àngels Arróniz i Morera de la Vall
"... des de la seva creació, l'any 1981, fins al moment actual, en què actua en funcions, en espera de ser substituït pel nou ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Consolidació dels consells consultius a Espanya i el seu paper com a garants de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Cano Bueso
"... This paper analyzes the process of creating and consolidating advisory bodies as an important ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Els consells consultius com a guardians de l'autonomia: bibliografia, jurisprudència, doctrina legal i perspectives Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlos Ruiz Miguel
"... about the same time, various advisory councils having different forms appeared in autonomous communities ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia La Comissió Jurídica Assessora com a garant de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Oriol Mir Puigpelat
"... This paper first reminds the reader of the role of constructing basic Catalan institutions ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Protecció de l'autogovern i control d'estatutarietat. El Consell de Garanties Estatutàries Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel A. Aparicio Pérez
"... . The The Council for Statutory Guarantees has developed into a collaborative body for the Parliament of Catalonia ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària La reforma de la Comissió Jurídica Assessora. Comentari a la Llei 5/2005, de 2 de maig Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Clara Isabel Velasco Rico
"... functions:  on the one hand, the Advisory Council, and on the other, the Legal Advisory Commission ..."
 
Núm. 48 La Comissió Jurídica Assessora i l’autonomia de Catalunya durant la Segona República: la creació del sistema polític i institucional d’autogovern Resum  PDF  EPUB  similar documents
Vicenç Aguado i Cudolà
"... This article defends the thesis that under the Second Republic, the Legal Advisory Commission ..."
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic La funció juridicoconsultiva en l'àmbit de les delimitacions i modificacions territorials locals catalanes Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Josep-Enric Rebés i Solé
 
Núm. 49 Consells comarcals: present i prospectiva Resum  PDF  EPUB  similar documents
Esther Pano Puey, Alba Viñas Ferrer
"... More than 25 years after they were restored, the regional councils have become consolidated ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Els consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles catalanes com a corporacions de dret públic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Josep M. Sabaté Vidal
"... breument la regulació que la legislació catalana fa dels consells reguladors de les denominacions d ..."
 
Núm. 8. Autonomies. Revista catalana de dret públic Els Consells Consultius de les Comunitats autònomes Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet
 
Núm. 54 Del referèndum a la secessió – El procés quebequès d’accés a la sobirania i les seves lliçons en matèria d’autodeterminació Resum  PDF (Français)  EPUB (Français)  similar documents
Dave Guénette, Alain-G. Gagnon
"... en matèria d’autodeterminació, especialment per als independentistes catalans. ..."
 
Núm. 27. Autonomies. Revista catalana de dret públic Estatut i autogovern gallec: noves perspectives (1936-1981-2010) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xaime Rodríguez-Arana Muñoz
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Superior de l'Audiovisual a França Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jean-Louis Autin
"... Audiovisual Council (HAC) was not created until 1989, following two unsuccessful attempt to establish ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell de l'Audiovisual de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joaquín Tornos Mas
"... , in Catalonia the Audiovisual Council of Catalonia was created, through the enactment of Act 8/1996, later ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Audiovisual d'Andalusia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Emilio Guichot Reina, Juan Antonio Carrillo Donaire
"... Andalusian Act 1/2004, dated December 17, 2004, created the Andalusian Audiovisual Council ..."
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La funció consultiva autonòmica i la seva institucionalització després de la STC 204/1992: algunes reflexions a propòsit de la Llei del Consell Consultiu de Galícia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Roberto L. Blanco Valdés
 
Núm. 51 Reptes i dificultats dels ajuntaments catalans en matèria de transparència. Balanç de la situació de partida Resum  PDF  EPUB  similar documents
Carla Puiggròs Mussons, Alba Viñas Ferrer, Esther Pano Puey
"... catalans l’entrada en vigor de la normativa en matèria de transparència. Per a fer-ho, en primer lloc ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual Jurisprudència a l'entorn dels consells de l'audiovisual Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Amenós Álamo, Míriam García Quintana
"... This article reviews the case law handed down with respect to audiovisual councils.  First ..."
 
Núm. 47 L’impacte de la reforma de la llei de costes sobre el règim jurídic del litoral català: especial referència a la reducció de l’espai protegit i a les invasions competencials Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep Maria Aguirre i Font
"... numerous legal doubts about just what the real consequences of the reform are for the Catalan coastline ..."
 
Núm. 53 La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència Resum  PDF  EPUB  similar documents
Mariola Rodríguez Font
"... de l´Autoritat Catalana de la Competència (ACCO). Aquest organisme està jugant un paper essencial ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual La futura regulació d'un consell estatal dels mitjans audiovisuals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ferran Pons Cànovas, Maria Àngels Orriols Sallés
"... of the creation of a National Council on Audiovisual Media, whose purpose is to fill the void with respect ..."
 
Núm. 51 Les relacions entre el Parlament Europeu i el Consell Europeu durant el mandat de Van Rompuy (2010-2014) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Miguel Papí Boucher
"... and the European Council developed during the term of office of the first full-time president of the European ..."
 
Núm. 54 L’Ombudsman del Consell de Seguretat de l’ONU: una institució original encara en construcció Resum  PDF  PDF (English)  EPUB  EPUB (English)  similar documents
Jaume Saura Estapà
"... The United Nations Security Council has set up an Ombudsperson’s Office to deal with complaints ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Superior de l'Audiovisual de la comunitat francesa de Bèlgica: un regulador convergent en un estat federal Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Evelyne Lentzen
"... structures. The Higher Audiovisual Council (HAC) of the French community of Belgium is an example ..."
 
1 - 25 de 109 elements 1 2 3 4 5 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)