Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 31. La reforma estatutària La reforma de la Comissió Jurídica Assessora. Comentari a la Llei 5/2005, de 2 de maig Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Clara Isabel Velasco Rico
"... L’article analitza la reforma de la Comissió Jurídica Assessora operada per la Llei 5/2005, de 2 ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia La Comissió Jurídica Assessora com a garant de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Oriol Mir Puigpelat
"... de Catalunya que s'atribuí a la Comissió Jurídica Assessora durant la Segona República i en el moment ..."
 
Núm. 48 La Comissió Jurídica Assessora i l’autonomia de Catalunya durant la Segona República: la creació del sistema polític i institucional d’autogovern Resum  PDF  EPUB  similar documents
Vicenç Aguado i Cudolà
"... Jurídica Assessora durant el període de la Generalitat republicana en la creació i la configuració ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Protecció de l'autogovern i control d'estatutarietat. El Consell de Garanties Estatutàries Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel A. Aparicio Pérez
"... Consell també se situa funcionalment com un òrgan d'autoprotecció de l'ordenament jurídic de la Comunitat ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Consolidació dels consells consultius a Espanya i el seu paper com a garants de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Cano Bueso
"... This paper analyzes the process of creating and consolidating advisory bodies as an important ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia El Consell Consultiu com a garant de l'autonomia: una mirada retrospectiva Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M. Àngels Arróniz i Morera de la Vall
"... The aimof this paper is performa retrospective analysis of the activities of the Advisory Council ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Els consells consultius com a guardians de l'autonomia: bibliografia, jurisprudència, doctrina legal i perspectives Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlos Ruiz Miguel
"... about the same time, various advisory councils having different forms appeared in autonomous communities ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? La imposició mediambiental a la Comunitat Autònoma d'Aragó. Anàlisi dels impostos mediambientals creats per la Llei 13/2005, de 30 de desembre Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Montserrat Aymà Barbany
"... de la Llei 13/2005, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives en matèria de tributs cedits ..."
 
Núm. 49 Adopció i rebuig de les mesures d’austeritat: actuals controvèrsies en l’àmbit del dret europeu (atenció especial al rol del Comitè Europeu de Drets Socials) Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Luis Jimena Quesada
"... el patrimoni jurídic social ja aconseguit a Europa. En efecte, les mesures d’austeritat no tan sols han estat ..."
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida La bioseguretat com a concepte jurídic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Lorenzo Mellado Ruiz
"... així un concepte jurídic restringit de les previsions sobre bioseguretat, integrador de la seva falta de recepció ..."
 
Núm. 49 El futur de la dogmàtica dels drets Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Guillermo Escobar Roca
"... Aquest treball fa una caracterització general de la dogmàtica jurídica actual, amb especial ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Superior de l'Audiovisual a França Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jean-Louis Autin
"... , a aquest efecte, d’una àmplia gamma de mitjans jurídics i parajurídics que pren dels tres poders de l ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell de l'Audiovisual de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joaquín Tornos Mas
"... L’aparició d’operadors privats en el paisatge audiovisual va exigir a l’ordenament jurídic l ..."
 
Núm. 20. Autonomies. Revista catalana de dret públic Realitat i problemàtica jurídica de la Costa Brava Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mercè Darnaculleta i Gardella
 
Núms. 2 i 3 Autonomies. Revista catalana de dret públic L'empresa pública en l'Ordenament jurídic de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ana M. Pita Grandal
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Laïcitat, sistema d'acords i confessions minoritàries a Espanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Dionisio Llamazares Fernández
"... L’estudi de l’estatut jurídic de les confessions minoritàries a Espanya i la seva valoració ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual Jurisprudència a l'entorn dels consells de l'audiovisual Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Amenós Álamo, Míriam García Quintana
"... jurídics indeterminats establerts per la legislació en la configuració de les infraccions administratives ..."
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Existeix un dret públic europeu? Una pregunta retòrica Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Italiano)  similar documents
Mario P. Chiti
"... encara que, actualment, assumeix un significat del tot original en el quadre jurídic de la Unió Europea. Ateses ..."
 
Núm. 50 Els drets fonamentals en perspectiva multinivell. Reflexions entorn dels seus efectes Resum  PDF  EPUB  similar documents
Teresa Freixes
"... Aquest treball analitza com el sistema jurídic multinivell, derivat de les relacions jurídiques ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública La carrera professional i l’avaluació de l’acompliment dels funcionaris públics Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Luis Miguel Arroyo Yanes
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Reptes jurídics i mancances normatives de la democràcia i la participació electròniques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Lorenzo Cotino Hueso
"... ’ús de les TIC en campanyes electorals i al règim jurídic del vot electrònic. Entre les propostes finals s ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Aspectes jurídics i tècnics de la certificació digital en relació amb la seu electrònica Resum  PDF  similar documents
Carlos Alberto Alonso Espinosa
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Nous horitzons. L'evolució jurídica cap a un Estat propi Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Hèctor López Bofill
"... L’evolució jurídica cap a un estat propi (479-487) Hèctor López Bofill ..."
 
Núm. 1. Autonomies. Revista catalana de dret públic Ordenament jurídic del deute públic i de les Comunitats autònomes Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Juan Ferreiro Lapatza
 
Núm. 5. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'organització territorial de Catalunya: marc jurídic i propostes  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Bayona i Rocamora
 
1 - 25 de 149 elements 1 2 3 4 5 6 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)