Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 46 El futur de la fiscalitat autonòmica sobre els dipòsits bancaris Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Cesar García Novoa
"... La Sentència del Tribunal Constitucional 210/2012 ha declarat l'adequació a la Constitució de l'impost ..."
 
Núm. 47 Les potestats tributàries autonòmiques: present i futur de la seva configuració i el seu exercici Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
José Andrés Rozas Valdés
"... de potestats tributàries per part de les comunitats autònomes —en impostos cedits com a propis— (epígraf 1 ..."
 
Núm. 52 El concepte d’impost mediambiental en vista de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’estat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Estela Ferreiro Serret
"... La delimitació del concepte d’impost mediambiental és una qüestió complexa per la multiplicitat ..."
 
Núm. 48 Doctrina del Conseil Constitutionnel francès sobre l’Impost de solidaritat sobre la fortuna Resum  PDF  EPUB  similar documents
José María Tovillas Morán
"... amb les successives normes reguladores de l’Impost de solidaritat sobre la fortuna (ISF). Després de descriure ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El sistema de finançament en la reforma de l'Estatut català. És compatible amb l'ordre constitucional? Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
César García Novoa
"... que bona part dels actuals impostos cedits passessin a ser impostos propis de Catalunya, però això exigiria ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? La imposició mediambiental a la Comunitat Autònoma d'Aragó. Anàlisi dels impostos mediambientals creats per la Llei 13/2005, de 30 de desembre Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Montserrat Aymà Barbany
"... , aquest és el cas de la Comunitat Autònoma d’Aragó, la qual va crear tres impostos mediambientals a través ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Els sistemes de finançament de les confessions religioses a Espanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Isidoro Martín Dégano
 
Núm. 50 La recuperació de l'indegut en el contenciós sobre el cèntim sanitari a Espanya Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Manuel Cienfuegos Mateo
"... contrari al dret comunitari l'impost sobre la venda detallista de determinats hidrocarburs, més conegut ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El sistema de finançament autonòmic de Catalunya: Estatut i Constitució Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Juan Ferreiro Lapatza
"... i Navarra, que es concreta en l’aplicació per part de la comunitat autònoma de la generalitat dels impostos ..."
 
Núm. 56 Incidència de la crisi econòmica sobre les finances de la Generalitat (CA-EN) Resum  PDF  EPUB  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Núria Bosch Roca
"... aplicades. La crisi va afectar greument els ingressos impositius de la Generalitat, principalment l’impost ..."
 
Núm. 52 Nous marcs de suport fiscal al mecenatge a Espanya: perspectiva jurídica estatal i autonòmica Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Montserrat Casanellas Chuecos
"... i els impostos afectats, els beneficiaris i donants de les actuacions incentivades i les diverses figures ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El finançament dels Länder Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ángeles García Frías
"... . També es fa una anàlisi dels impostos compartits i dels impostos propis dels Länder.  Aquests darrers s ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya (aspectes econòmics) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Maite Vilalta Ferrer
"... de la Generalitat. Les principals vies d’obtenció d’ingressos dels municipis catalans són els impostos ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El model de finançament autonòmic del projecte de reforma de l'Estatut de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Núria Bosch Roca
"... en el camp de l’autonomia tributària, perquè atribueix més capacitat normativa sobre els impostos cedits ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El finançament dels estats federats alemanys Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (English)  similar documents
Thiess Buettner
"... per als estats federats, la major part són bàsicament transferències intergovernamentals i impostos compartits ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic L'estimació dels saldos fiscals i la seva interpretació en l'estudi de les balances fiscals: la utilització de l'enfocament monetari Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Guillem López Casasnovas
"... ’unes premisses més vinculades a un concepte federal (els ciutadans són els que paguen impostos, però ho fan ..."
 
Núm. 47 Comunitats autònomes i repercussió econòmica «ad intra» de les sancions pecuniàries en el recurs per incompliment davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  Vídeo (Español)  similar documents
Paz Andrés Sáenz de Santa María
"... simplificat i hi ha una clàusula general en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d ..."
 
Núm. 51 El règim jurídic de les llengües regionals a França i el problema de la ratificació de la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries: cal revisar la Constitució? Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Olivier Lecucq
"... del 2012, i va ser l'objecte d'una proposició de revisió de la Constitució. Aquest article es proposa ..."
 
Núm. 54 L’Ombudsman del Consell de Seguretat de l’ONU: una institució original encara en construcció Resum  PDF  PDF (English)  EPUB  EPUB (English)  similar documents
Jaume Saura Estapà
"... para atender las reclamaciones de personas o entidades sometidas a sanciones impuestas en el marco de la lucha ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic L'estat de la democràcia: auditoria dels valors democràtics a Austràlia Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (English)  similar documents
Marian Sawer, Norm Kelly
"... , que ya se ha utilizado en más de 20 democracias. El punto de vista de la auditoría huye de las clasificaciones impuestas ..."
 
1 - 20 de 20 elements

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)