Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis Règims d'intervenció administrativa: autorització, comunicació prèvia i declaració responsable Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Ramón Fernández Torres
"... Aquest estudi ofereix una explicació unitària de les diferents formes d'intervenció administrativa ..."
 
Núm. 46 La transformació de la província italiana: sobre la legitimitat de forma en l’elecció indirecta Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Luciano Vandelli
"... ’organització del  govern amb la creació d’òrgans, ara ja no escollits de forma directa pels ciutadans sinó integrats ..."
 
Núm. 49 Reforma constitucional i forma territorial de l'Estat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Manuel Fondevila Marón
"... Aquest treball defensa que la forma territorial de l'Estat (unitari, federal, etc.) és un límit ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Sobre el dret a la laïcitat (llibertat religiosa i intervenció dels poders públics) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Pablo Santolaya Machetti
"... L’objectiu d’aquest treball és analitzar el grau d’intervenció positiva dels poders públics ..."
 
Núm. 55 Les noves formes de gestió dels serveis socials: elements per un debat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Andrea Garrido Juncal
 
Núm. 50 Les tècniques del parlamentarisme racionalitzat en la Constitució de Tunísia de 2014 Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Marco Olivetti
"... i les relacions entre ells. Les característiques més destacades de la forma de govern tunisenca són un Parlament ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos De la intervenció administrativa ex ante al control ex post en la nova regulació sobre espectacles i activitats recreatives de Catalunya Resum  PDF (Español)  similar documents
Clara Isabel Velasco Rico
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic Parlament, President i Consell Executiu de la Generalitat: nota sobre la forma de govern de Catalunya  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Gerpe Landín
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic La participació ciutadana en l'elaboració de disposicions reglamentaries: participació funcional i iniciativa reglamentària Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
María Jesús García García
"... al llarg del seu articulat d’una manera diferent en funció de l’àmbit públic a què es refereix i a la forma ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Les eleccions primàries com a forma de participació a la vida política italiana: un primer balanç després de deu anys d'"experiments" Resum  PDF (Italiano)  similar documents
Emanuele Rossi, Luca Gori
"... primàries com una nova forma de participació en la vida política. A Itàlia s’ha recorregut a les primàries ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Observació electoral i vot electrònic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jordi Barrat i Esteve
"... alemany en la qual s'analitza aquest aspecte (BVerfG, 2 BvC 3/07, de 3 de març de 2009), l'article repassa ..."
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Una nova aplicació de les formes privades de personificació a l'activitat de l'Administració: fundacions i universitats privades. El cas de la Universitat Oberta de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Muro i Bas
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic Informe sobre la República Federal d'Alemanya. L'Administració en la forma jurídica privada i a través d'entitats privades  PDF  PDF (Español)  similar documents
Fritz Ossenbühl
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Superior de l'Audiovisual de la comunitat francesa de Bèlgica: un regulador convergent en un estat federal Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Evelyne Lentzen
"... La reglamentació del sector de la radiodifusió forma part de la història dels estats ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell de l'Audiovisual de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joaquín Tornos Mas
"... dels països del nostre entorn s’encomanà la intervenció en el sector a entitats independents a les quals s ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els patrimonis públics de sòl en la legislació balear Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jaume Munar Fullana
"... ’esmentada matèria. Es posa de manifest de forma recurrent en l’estudi la necessitat d’integrar aquesta nova ..."
 
Núm. 50 La legislació aragonesa reguladora de les llengües pròpies: una emersió frustrada Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Ángel Garcés Sanagustín
"... En compliment del que estableix el vigent Estatut d'autonomia, la Llei 10/2009, de 22 de desembre ..."
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració Lluitar contra els fluxos migratoris o canalitzar-los? Evolució del règim d'entrada, residència, treball i sortida d'estrangers en l'actual model de gestió migratòria Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
David Moya Malapeira
"... algunes de les novetats de la recent reforma per a la Llei orgànica 2/2009. ..."
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Una aproximació al conreu del dret públic a Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enric Argullol i Murgadas
"... que exercien un paper secundari a la universitat, a la segona meitat de segle la intervenció universitària ..."
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida Bioseguretat i normes tècniques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Marc Tarrés Vives
"... havia anat formant part del procés de fabricació d’una veritat jurídica objectiva ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La modificació de la Llei estatal 2/1974, de col·legis professionals, com a conseqüència de la transposició de la Directiva de serveis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Silvia del Saz
"... 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, i a la Llei 17/2009, la Llei estatal 25/2009 ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis L'ordenació espacial del gran equipament comercial i la seva adaptació a la Directiva de serveis: col·lisió de raons imperioses d'interès general i solapament de controls Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Manuel Pérez Fernández
"... 'heterogeneïtat que caracteritza la intervenció dels poders públics en l'ordenació espacial del gran equipament comercial ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Nota editorial Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
"... La tercera etapa de la Revista catalana de dret públic: l'aposta pel format exclusivament ..."
 
Núm. 51 Les relacions entre el Parlament Europeu i el Consell Europeu durant el mandat de Van Rompuy (2010-2014) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Miguel Papí Boucher
"... , que coincideix amb la VII legislatura del Parlament Europeu (juny 2009-juny 2014). Aquestes relacions van estar ..."
 
Núm. 54 Procés sobiranista i Tribunal Constitucional. Anàlisi d'un impacte recíproc Resum  PDF  EPUB  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Eduard Roig Moles
"... ’apunten les conseqüències «col·laterals» de la intervenció del Tribunal en el procés sobiranista per a molts altres àmbits ..."
 
1 - 25 de 89 elements 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)