Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 53 Els organismes anticorrupció i l'exercici de la potestat sancionadora: límits i propostes per a la prevenció de la corrupció. En particular, el cas de l'Oficina Antifrau de Catalunya Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Oscar Capdeferro Villagrasa
 
Núm. 56 Dossier sobre l’impacte de la crisi econòmica en l’Administració pública Resum  PDF  EPUB  similar documents
Ricard Gracia Retortillo
"... . Tot això, partint del fet que aquest vincle pot situar l’Administració tant com a actor protagonista encarregat ..."
 
Núm. 56 La crisi econòmica i la seva incidència a la gestió dels serveis públics (CA-EN) Resum  PDF  EPUB  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Guillem López-Casasnovas, Ivan Planas Miret
"... de la despesa pública en termes de relació cost i benefici, i finalment els reptes pendents de l’administració ..."
 
Núm. 52 La responsabilitat civil subsidiària de l’Administració pels delictes comesos per membres dels cossos i forces de seguretat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Alfons Surroca Costa
"... Aquest treball analitza la responsabilitat civil subsidiària de l’administració pels delictes ..."
 
Núm. 53 L'aplicació de la normativa de seguretat i salut a la Policia local: aspectes crítics i qüestions controvertides Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Guillermo García González
"... autonòmiques, el paper regulador de l'Administració Local i la funció de la negociació col·lectiva. Més enllà ..."
 
1 - 5 de 5 elements

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)