Com assegurar una avaluació cega

Per tal d’assegurar la integritat de l’avaluació cega, els autors han de tenir la precaució d’enviar els articles originals sense les seves dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica, adscripció acadèmica, adreça postal i breu currículum). Aquestes dades cal enviar-les en un fitxer adjunt.

  1. Els autors han d’eliminar del document les dades personals i evitar les autocitacions, en cas que se’n facin, substituint el nom per la paraula “autor”, al text, a les notes a peu de pàgina, etc.
  2. Amb els documents d’Office, la identitat de l’autor ha de ser eliminada també de: Fitxer / Propietats i després anomenar i desar sense posar el nom de l’autor.

Aquesta informació s’afegirà en la darrera fase de la revisió.