Descentralització política, participació ciutadana i renovació jurídica: cap a una democràcia participativa?

Sergio Castel Gayán

Resum


Els estatuts d'autonomia de segona generació han recollit, com una de les seves novetats juridicopolítiques més importants, la necessitat de promoure la participació social en l'elaboració, execució i avaluació de les polítiques públiques. Assumit aquest mandat i amb suport en el concepte de governança com a resposta per gestionar les complexitats actuals, diverses comunitats autònomes estan impulsant polítiques d'innovació democràtica per tal d'incorporar la ciutadania en els processos de presa de decisions públiques. La revisió del marc normatiu s'ha convertit en un eix fonamental d'aquestes polítiques, iniciant un procés de renovació jurídica que millori la qualitat de la participació. El present treball tracta d'analitzar aquestes tendències normatives, les seves novetats i efectes, assumint que l'impuls de la democràcia participativa en les estructures autonòmiques constitueix un complement del sistema representatiu.

Paraules clau


Participació ciutadana; reforma dels estatuts d'autonomia; reformes legislatives; democràcia participativa.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.