La contribució de la justícia constitucional a la configuració de l'Estat federal a Alemanya

Gerhard Robbers

Resum


Des de la seva constitució el 1951, el Tribunal Constitucional Federal ha exercit una influència important en el desenvolupament del principi d'Estat federal. Les reflexions següents es concentren en les sentències del Tribunal Constitucional Federal. Des de la perspectiva del Tribunal Consti-tucional Federal, el principi de l'estat federal serveix per limitar el poder estatal. Amb la reforma del federalisme de l'any 2006, un nou tipus de federalisme ha entrat en el dret constitucional alemany, el federalisme solidari, per això el Tribunal Constitucional Fede-ral s'ha referit a la comunitat solidària dins l'Estat federal, cosa que implica que hi ha un deure federal de responsabilitat mútua. La solidaritat entre els estats federats redueix les diferències entre ells, però de cap manera els ha d'anivellar. La jurisprudència del Tribunal Constitucional Federal subratlla l'estatalitat pròpia dels Länder i la igualtat dels Länder entre ells. El principi de la lleialtat federal té una importància específica i transcendent. Les relacions financeres entre la Federació i els Länder es basen en el federalisme solidari.

Paraules clau


Alemanya; Estat federal; federació; estats federats; Tribunal Constitucional; finançament; federalisme cooperatiu.

 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.