La Comissió Bilateral Generalitat-Estat: regulació i activitat pràctica

Marc Casas Rondoní

Resum


La reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 va comportar un pas important en l'evolució de l'Estat autonòmic: va aportar innovacions rellevants en l'esfera juridicopública que posteriorment van ésser traslladades, en major o menor grau, a les reformes estatutàries d'altres comunitats autònomes. Una d'aquestes innovacions és l'àmplia configuració de les relacions intergovernamentals, i en especial la previsió estatutària de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, peça central de les relacions bilaterals entre els governs autonòmic i estatal. En aquest treball s'analitza el règim jurídic de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i se n'estudia l'activitat tenint en compte les memòries anuals elaborades d'ençà que es va constituir. Així mateix, s'intenta situar aquest mecanisme dins el marc general de relacions intergovernamentals, des dels inicis de l'Estat autonòmic fins a l'actualitat, prenent en especial consideració la doctrina del Tribunal Constitucional fixada en la seva recent Sentència 31/2010, de 28 de juny.

Paraules clau


Relacions intergovernamentals; bilateralitat; Estatut d'autonomia; Cooperació.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.