Simplificació administrativa i administració electrònica: objectius pendents en la transposició de la Directiva de serveis

Ricardo Rivero Ortega

Resum


La transposició de la Directiva de serveis a Espanya obliga a dur a terme un ambiciós programa de simplificació administrativa, també requerit per les difícils circumstàncies econòmiques que passen les nostres administracions. Altres països europeus ens mostren reformes concretes que s'hi podrien aplicar, com l'agilitació procedimental, que també s'intenten aplicar a les comunitats autònomes. Tanmateix, diversos desafiaments claus de la simplificació continuen necessitant modificacions més profundes de la nostra Llei de procediment administratiu per realitzar l'eliminació d'abusos en les exigències documentals, evitar les dilacions procedimentals, acabar amb el silenci administratiu i millorar aspectes de l'Administració electrònica, com ara la interoperabilitat.

Paraules clau


Directiva de serveis; simplificació administrativa; descàrrega burocràtica; Administració electrònica.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.