Una aproximació econòmica a les dades de la immigració a Catalunya

Catalina Jordi Amorós

Resum


Quina és la situació actual a Catalunya ara que ja fa deu anys que es va iniciar la intensa entrada d'immigrants estrangers? En aquest treball s'analitza, en primer lloc, la situació de la població estrangera que viu a Catalunya, així com les principals variables sociodemogràfiques implicades, en el marc de l'intens envelliment del conjunt de la població. En segon lloc, s'examinen els principals efectes econòmics de la immigració fent especial atenció al mercat de treball per comprovar l'impacte de l'entrada d'immigrants sobre l'atur i els salaris dels treballadors autòctons, a les prestacions de l'estat del benestar (sanitat, salut, sistema de pensions) i al mercat de l'habitatge. Finalment, l'article inclou un apartat de conclusions amb propostes sobre la gestió futura del flux migratori.

Paraules clau


Immigració; mercat de treball; estat del benestar.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.