Els drets socials dels emigrants

Gonzalo Maestro Buelga

Resum


Aquest treball pretén aproximar-se a l'estatut jurídic dels drets socials dels emigrants. El problema fonamental que es planteja és el de l'especial precarietat dels emigrants en situació d'irregularitat (manca de permís de residència i de treball); en aquest col·lectiu, la regularitat administrativa actua com a filtre d'accés als drets socials. Els problemes de constitucionalitat emergeixen precisament d'aquesta situació. Els emigrants en situació regular gaudeixen, en essència, dels mateixos drets socials que els espanyols, raó per la qual els problemes que presenten són els generals d'aquesta categoria de drets. Les llibertats socials en són l'excepció fonamental, ja que es distancien de l'exigència de la regularitat administrativa per accedir a aquests drets. La construcció jurisprudencial sobre la dignitat humana com a criteri d'accés als drets no s'ha traspassat a la ciutadania social dels emigrants irregulars, els quals, ras i curt, no en tenen.

Paraules clau


Drets socials; emigració; dignitat de la persona; llibertats socials

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.