Observació electoral i vot electrònic

Jordi Barrat i Esteve

Resum


El vot electrònic posa en qüestió diversos principis tradicionals del règim juridicoelectoral i un d'aquests rau en els canvis que es produeixen en la capacitat de cada ciutadà de supervisar el desenvolupament correcte de les operacions electorals, particularment de l'emissió del vot i de l'escrutini. El vot electrònic obliga a delegar en els tècnics informàtics accions que hores d'ara són dutes a terme pels mateixos ciutadans, car els seus trets especialitzats impedeixen que un ciutadà sense coneixements específics supervisi de manera fonamentada les eleccions. Aquesta conseqüència planteja evidents problemes, ja que unes eleccions on els ciutadans tinguin, en l'àmbit de la supervisió, un paper secundari poden no ser compatibles amb un sistema democràtic. Prenent com a referència una decisió recent del Tribunal Constitucional Federal alemany en la qual s'analitza aquest aspecte (BVerfG, 2 BvC 3/07, de 3 de març de 2009), l'article repassa les diferents opcions teòriques normalment disponibles i destaca llurs febleses i avantatges.

Paraules clau


Eleccions; observació electoral; vot electrònic; transparència; democràcia; sufragi.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.