Democràcia i participació

M.Reyes Pérez Alberdi

Resum


En aquest treball, volem presentar les obres publicades en castellà sobre democràcia i participació, tot i que la profusió d'estudis sobre el tema i la pluralitat d'enfocaments –sociològics, filosòfics, politològics, jurídics, etc.– des dels quals s’ha estudiat aquesta matèria, ens han portat a centrar la nostra anàlisi en les obres de caràcter monogràfic, encara que no hem pogut evitar de citar d'algun assaig o article que ha suposat una aportació interessant en el tema que ens ocupa. També hem obviat els treballs de camp o simplement descriptius i ens hem cenyit als que aporten continguts al debat sobre la democràcia i la participació en els nostres règims polítics contemporanis.

Hem revisat, per tant, les diverses concepcions de democràcia per tal de desenvolupar, a partir d'un enfocament mínim, alguns dels temes que apuntem: el debat revitalitzat sobre qui ha de ser ciutadà en un constitucionalisme "global"; la vigència del concepte clàssic de democràcia –fonamentat encara en els postulats liberals de la separació societat-estat, l'individualisme i el mandat lliure– o, per contra, l'acceptació de la realitat pluralista tot substituint-la per un mandat de partits o, almenys, ideològic que s'apropi més al funcionament real de la relació representativa; l'esclerosi de la via representativa i la necessitat de complementar-la o substituir-la per instruments de participació ciutadana directa, així com l'extensió de la democràcia a altres àmbits més enllà del polític, són els fils argumentals que ens serveixen per sistematitzar la bibliografia més rellevant sobre democràcia i participació.


Paraules clau


Teories de la democràcia; ciutadania; representació política; mandat lliure o mandat de partits; democràcia directa; democràcia electrònica; la via policies i la democràcia participativa.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.