La bioètica com a suport al dret per regular la biotecnologia

Maria Casado González

Resum


La implicació entre el dret i la bioètica és de caràcter intrínsec ja que, així com la contribució del dret és fonamental per a la bioètica, les aportacions de l’anàlisi bioètica han de ser considerades d’una utilitat extrema per al dret públic a l’hora d’elucidar els problemes suscitats per la biotecnologia perquè ambdues disciplines comparteixen una mateixa finalitat: el respecte i la promoció dels drets humans reconeguts.

La bioètica proporciona eines a l’hora d’adoptar decisions que afecten valors i en les quals és especialment important el procés d’elaboració i l’anàlisi de les pautes que han de regir l’acció referent a la intervenció tècnica de l’home sobre la seva pròpia vida i el medi en què la desenvolupa, que després seran elevades a normes jurídiques.


Paraules clau


Bioètica; drets humans; comitès; risc; biotecnologia.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.