Reptes jurídics i mancances normatives de la democràcia i la participació electròniques

Lorenzo Cotino Hueso

Resum


El treball critica una visió bastant reduccionista de l’e-democràcia que ha concentrat l’interès en el vot electrònic, com a salvador dels nostres malparats sistemes democràtics. La realitat delata que la verdadera influència de les TIC en els sistemes democràtics és aliena al vot electrònic i fins i tot a les accions dels poders públics. Per això, se sosté una visió àmplia i inclusiva en raó dels usos participatius del web 2.0, l’anomenat web social (periodisme alternatiu o ciutadà, els blocs, wikis, fòrums, etc.).

S’afirma la implantació de la democràcia i la participació electròniques com a principi juridicoconstitucional. Pot servir per “animar” els nostres poders públics i, sobretot, per justificar constitucionalment l’adopció de mesures a favor de l’e-democràcia que puguin menyscabar altres drets o interessos. Es considera hipòcrita la posició del legislador, especialment l’estatal, ja que no contreuen compromisos normatius que sí que exigeixen en determinats àmbits privats. Així mateix, es formulen determinades propostes per a futures regulacions, i s’imposen cauteles per al futur respecte d’una desproporcionada exigència de signatura electrònica. Fins i tot s’assenyala la possibilitat de participar amb aquesta firma, però de manera anònima, com a pressupòsit de major llibertat del participant. També conté una breu referència a l’ús de les TIC en campanyes electorals i al règim jurídic del vot electrònic.

Entre les propostes finals s’assenyala l’“espasa de Dàmocles” jurídica que plana sobre aquests usos participatius: la responsabilitat pels continguts que aporten els participants, però de forma anònima.

A més a més de diverses consideracions sobre el tractament jurídic del vot electrònic i la regulació dels usos electrònics i telemàtics a les campanyes electorals, entre les propostes, s’assenyalen línies respecte de la no-discriminació i la possibilitat de vies de participació només a través de les TIC i, finalment, sobre la dificultat del tractament jurídic dels perills reals de “gran germà” i control dels participants.

 


Paraules clau


Dret; democràcia; participació i transparència electrònica; web social; vot electrònic; noves tecnologies.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.