El tractament bibliogràfic del model de regulació de l'audiovisual

Joan Barata i Mir

ResumEl tractament bibliogràfic de les autoritats de regulació de l’audiovisual ha estat condicionat a Espanya per la particular evolució i les característiques de la normativa reguladora en matèria de serveis audiovisuals. Més concretament, la inexistència, a data d’avui, d’una autoritat independent de regulació a escala estatal ha fet que l’atenció s’hagi centrat de manera particular en les experiències comparades i en els models d’autoritat que han anat sorgint en el si de determinades comunitats autònomes. En qualsevol cas, es tracta d’un debat que no pot ser separat de la qüestió més àmplia relativa a l’abast de les anomenades autoritats administratives independents, així com, més concretament, de les necessitats que es deriven de la regulació de la comunicació audiovisual en un entorn democràtic.


Paraules clau


Serveis audiovisuals; autoritats administratives independents; serveis públics; pluralisme.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.