La futura regulació d'un consell estatal dels mitjans audiovisuals

Ferran Pons Cànovas, Maria Àngels Orriols Sallés

Resum


Aquest article té per objectiu exposar les raons que justifiquen i emparen l’anunciada creació d’un consell estatal dels mitjans audiovisuals, destinat a cobrir el buit a escala estatal pel que fa a l’existència d’una autoritat audiovisual independent que tingui atribuïda la supervisió del sector audiovisual en l’àmbit de les competències de l’Estat, en la línia dels organismes reguladors d’aquest tipus que existeixen als països del nostre entorn i també a algunes comunitats autònomes. Així mateix, i a partir de l’Avantprojecte de llei de creació del consell esmentat, es proposa analitzar la seva configuració i quines característiques hauria de tenir que siguin idònies a fi d’assegurar la independència en la seva actuació.

 

 


Paraules clau


Ràdio; televisió; autoritat audiovisual; administracions independents; control i supervisió de continguts audiovisuals.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.