Bibliografia sobre relacions Església-Estat (dret eclesiàstic)

Ricardo García García

Resum


En aquest treball es presenta al lector una visió concisa de la realitat bibliogràfica científica espanyola sobre relacions Església-Estat (dret eclesiàstic de l’Estat).

            S’han tingut en compte i s’han ressenyat –després de descriure com s’ha arribat a l’autonomia científica i didàctica d’aquesta disciplina al nostre país– l’existència d’obres de recopilació normativa; els manuals, tractats i altres materials destinats a la docència; les revistes especialitzades en la matèria i altres que, de manera més o menys habitual, tracten l’estudi jurídic del “fet religiós”; també s’han detallat els treballs que contenen les actes de jornades, congressos i altres actes científics realitzats en aquesta matèria, i també els llibres homenatge. El treball acaba amb l’exposició dels “grans temes” abordats per la doctrina eclesiasticista: concepte, contingut i mètode; relacions Església-Estat, tant històricament com a l’actualitat; les fonts, amb especial atenció a la posició de les Comunitats Autònomes en la regulació del dret fonamental de llibertat religiosa; els principis jurídics rectors de la matèria; el propi dret fonamental de llibertat religiosa; la llibertat d’ensenyament; la posició en l’ordenament jurídic dels subjectes col·lectius de llibertat religiosa; el seu finançament; el patrimoni històric; l’assistència religiosa; la figura dels ministres de culte; les objeccions de consciència i figures afins; bioètica i dret sanitari i el matrimoni religiós.

 

 


Paraules clau


Relacions Església-Estat; principis de dret eclesiàstic; confessions, esglésies i comunitats religioses; patrimoni històric; bioètica i confessions religioses.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.