Bibliografia sobre el finançament autonòmic

Francisco José Cañal García

Resum


La bibliografia apareguda sobre el federalisme fiscal i el finançament autonòmic tracta principalment els problemes següents: la definició de federalisme fiscal, els seus objectius i principis; requisits necessaris del poder tributari; solucions en el dret comparat. En l’àmbit espanyol: el poder fiscal de les comunitats autònomes, l’estructura dels seus ingressos i despeses i la coresponsabilitat fiscal. Dintre del conjunt d’ingressos són rellevants els tributaris, en concret, els tributs propis i, molt en particular, els tributs cedits. D’aquests s’estudia especialment l’àmbit i el procediment de cessió, amb particular referència a la capacitat normativa autonòmica, així com les noves possibilitats de cessió, la relació de la normativa autonòmica amb la normativa comunitària i les qüestions relatives a la gestió dels tributs cedits.

El federalisme fiscal té un important mecanisme per compensar els desequilibris territorials: les transferències d’anivellament.


Paraules clau


Federalisme fiscal; poder tributari de les comunitats autònomes; tributs cedits; transferències d’anivellament.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.