El finançament dels Länder

Ángeles García Frías

Resum


Aquest estudi té per objecte l’anàlisi de la Constitució financera alemanya o Finanzverfassung, és a dir, el conjunt de preceptes de la Llei fonamental de Bonn en què s’estableix el repartiment de competències financeres entre els diferents poders territorials, així com els principis rectors que les regulen i que es troben bàsicament als art. 104 a 115 GG. Aquest treball comença amb una introducció històrica sobre l’origen i l’evolució d’aquests preceptes constitucionals que permet observar les tensions que s’han anat produint en el repartiment de les fonts de finançament, fruit de les circumstàncies polítiques i econòmiques de cada moment històric.

L’anàlisi del repartiment de competències tributàries es basa en la clàssica tripartició operada en el text constitucional alemany: les competències normatives, sobre els rendiments i administratives. En aquesta matèria s’observa un clar predomini competencial del Bund en l’exercici de les competències normatives i dels Länder respecte a les competències administratives. El repartiment detallat de competències ha resultat una bona fórmula per dotar de gran estabilitat el sistema i per evitar conflictes entre els diferents poders territorials en matèria tributària, de manera que les discrepàncies bàsiques entre Bund i Länder s’han centrat en els percentatges de participació i en les mesures de compensació financera.

També es fa una anàlisi dels impostos compartits i dels impostos propis dels Länder.  Aquests darrers s’han convertit a la pràctica en impostos propis dels municipis i, malgrat l’escassa importància recaptatòria que tenen, han estat majoritàriament objecte d’examen per part del Tribunal Constitucional, fonamentalment per comprovar-ne la compatibilitat amb l’anomenada prohibició d’homogeneïtat. Finalment la breu anàlisi del sistema de finançament local ens demostra la importància de les competències dels Länder respecte a la del Bund.

 


Paraules clau


Federalisme fiscal; repartiment de competències tributàries; Alemanya; tributs propis; tributs compartits; tributs cedits; compensació interterritorial.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.