El sistema de finançament autonòmic de Catalunya: Estatut i Constitució

José Juan Ferreiro Lapatza

Resum


L’article analitza el marc constitucional del finançament autonòmic i refereix a aquest marc els dos sistemes aplicats fins ara a Espanya: el sistema general basat en participacions en ingressos de l’Estat i en la cessió total o parcial de certs tributs i el sistema de “concert” o “quota” aplicat al País Basc i Navarra, que es concreta en l’aplicació per part de la comunitat autònoma de la generalitat dels impostos que recapta i el pagament a l’Estat d’una quantitat o “quota” per les tasques de l’Estat no assumides por les comunitats forals.

Després de l’anàlisi dels sistemes vigents, s’estudien les propostes fetes primer pel Govern i després pel Parlament de Catalunya en relació amb el nou Estatut que ara es tramita a les Corts Generals. L’estudi se centra especialment en la impossibilitat constitucional de protecció o “blindatge” de l’Estatut davant les competències que la Constitució atribueix a l’Estat i en la possibilitat constitucional d’un finançament asimètric o bilateral. S’analitzen també altres punts (aportacions de solidaritat, el caràcter dels impostos cedits, etc.) de les propostes fetes pel Govern i pel Parlament.

 


Paraules clau


Estatut d’autonomia de Catalunya; constitucionalitat; finançament autonòmic; relacions LOFCA – Estatut d’autonomia de Catalunya; asimetria – bilateralitat.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.