Recensió jurisprudencial sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Marc Marsal i Ferret

Resum


Aquesta secció aborda l’anàlisi de la jurisprudència emesa pel Tribunal Constitucional que pot resultar d’especial interès de cara al debat de la reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, amb el benentès que hi ha qüestions novedoses que, per aquesta motiu, no tenen tractament en la jurisprudència constitucional i que, en alguns casos, la reforma estatutària comporta un canvi en el paràmetre d’anàlisi del propi TC, que el pot portar a canviar la seva doctrina.


Paraules clau


Estatut d'autonomia; jurisprudència; Tribunal Constitucional; Constitució.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.