El finançament

Luis Manuel Alonso González, M. Dolores Arias Abellán, Núria Bosch Roca, Maite Vilalta Ferrer, José Antonio Fernández Amor, Joan Pagès i Galtés, Montserrat Peretó García, Pere Sol i Ordís

Resum


El finançament de la Generalitat (Sentència 31/2010, de 28 de juny) (417-422)

Lluís M. Alonso González

Sobre la constitucionalitat de determinats preceptes de l’Estatut d’autonomia de Catalunya relatius al finançament autonòmic i local (423-428)

M. Dolores Arias Abellán

Efectes de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre el model de finançament de la Generalitat de Catalunya (429-432)

Núria Bosch i Roca i Maite Vilalta Ferrer

Reflexions sobre la natura jurídica dels compromisos de despesa previstos a la disposició addicional tercera de l’Estatut arran de la Sentència 31/2010, de 28 de juny (433-436)

José Antonio Fernández Amor

El finançament autonòmic a la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut català de 2006 (437-443)

Joan Pagès i Galtés

Inconstitucionalitat de les competències relatives a la possibilitat d’establir i regular tributs locals propis (444-448)

Montserrat Peretó García

El finançament (449-453)

Pere Sol i Ordis

Text complet:

PDF PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.v0i0.164 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.