Les competències. La doctrina del Tribunal sobre la definició de les competències. Les competències exclusives, les compartides i les executives.

Mercè Barceló i Serramalera, Antoni Bayona i Rocamora, Xavier Bernadí Gil, Marc Carrillo López, Mercè Corretja i Torrens, Ramon Riu Fortuny, Joaquín Tornos Mas

Resum


La doctrina de la Sentència 31/2010 sobre la definició estatutària de les categories competencials (251-257)

 

Mercè Barceló i Serramalera

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la definició de competències. Les competències exclusives, les compartides i les executives (258-261)

Antoni Bayona Rocamora

La doctrina de la Sentència 31/2010 sobre les competències executives (

Xavier Bernadí Gil

La doctrina del Tribunal sobre la definició de les competències. Les ompetències exclusives, les compartides i les executives (270-276)

Marc Carrillo López

Els efectes de la Sentència sobre la definició estatutària de les competències: la «devaluació» jurídica dels estatuts d’autonomia (277-281)

Mercè Corretja Torrens

Les categories funcionals de competències a l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Comentaris a la Sentència 31/2010 (282-287)

Ramon Riu Fortuny

Tipologia de les competències. El seu abast funcional: els articles 110 a 112 (288-294)

Joaquín Tornos Mas (sostenella e no enmendalla) (262-269)

Text complet:

PDF PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.v0i0.155 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.