Els drets i les garanties jurisdiccionals

Miguel Ángel Cabellos Espiérrez, Marc Carrillo López, Enriqueta Expósito Gómez, Gerardo Pisarello Prados

Resum


Drets i garanties jurisdiccionals en la Sentència sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya (157-162)

Miguel Ángel Cabellos Espiérrez

Drets i garanties jurisdiccionals (163-168)

Marc Carrillo López

Drets i garanties (169-173)

Enriqueta Expósito

Drets i garanties jurisdiccionals en la Sentència 31/2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya (174-178)

Gerardo Pisarello Prados

Text complet:

PDF PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.v0i0.150 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.