Valoració general de la Sentència

Enoch Albertí Rovira, Miguel A. Aparicio Pérez, Xavier Arbós Marín, Mercè Barceló i Serramalera, Joaquim Ferret i Jacas, Joan Vintró Castells, Carles Viver i Pi-Sunyer, Joaquín Tornos Mas

Resum


La Sentència 31/2010: valoració general del seu impacte sobre l’Estatut i l’estat de les autonomies (11-22)

 Enoch Albertí Rovira

Alguna consideració sobre la Sentència 31/2010 i el rol atribuït al Tribunal Constitucional (23-28)

Miguel A. Aparicio Pérez

Una visió general (29-32)

Xavier Arbós Marín

Breus consideracions sobre la Sentència 31/2010 (33-38)

Mercè Barceló Serramalera

Una visió global de la Sentència (39-44)

Joaquim Ferret Jacas

Valoració general (45-48)

Joaquín Tornos Mas

Valoració general de la Sentència 31/2010 (49-63)

Joan Vintró Castells

Els efectes jurídics de la Sentència sobre l’Estatut (64-68)

Carles Viver Pi-Sunyer

Text complet:

PDF PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.v0i0.144 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.