Fundacions del sector públic i finançament de la llibertat religiosa en el dret espanyol

María del Mar Martín García

Resum


El treball se centra en mostrar les dificultats del sistema de finançament estatal directe a les confessions minoritàries amb notable arrelament al territori espanyol, en virtut de la necessitat de racionalització del sector públic pel qual advoca el legislador. Es tracten temes com la qüestió de les fundacions públiques i el finançament de la llibertat religiosa, la relació entre promoció de la llibertat religiosa, la relació entre promoció de la llibertat religiosa i laïcitat de l’Estat, així com la tutela de les confessions minoritàries i la promoció de la diversitat religiosa per part dels poders públics. 


Paraules clau


Finançament confessions; pluralisme religiós; fundacions sector públic; laïcitat; religió; minories religiosesDOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i55.2017.3008 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.