Dossier sobre el procés sobiranista de Catalunya

Gerard Martín Alonso

Resum


El procés sobiranista endegat a Catalunya per les institucions catalanes, amb el suport d’una importantíssima part de la societat civil, s’ha convertit en l’aspecte central i més controvertit del debat polític sobre l’organització territorial del poder, en el marc del sistema de descentralització política que configura l’Estat de les autonomies. Aquest procés sobiranista, fonamentat en el dret a decidir del poble de Catalunya, ha estat, d’una banda, l’origen de nombroses iniciatives de les institucions catalanes, que han motivat la resposta automàtica de les institucions espanyoles; de l’altra, també la comunitat europea i internacional han prestat i continuen prestant atenció a l’esmentat procés. Són també molt nombroses les anàlisis dutes a terme per part de la doctrina constitucionalista i de la ciència política sobre diferents aspectes vinculats al procés sobiranista, que s’ha situat en el centre de la discussió doctrinal. La sistematització de tot aquest conjunt d’iniciatives, actuacions i estudis té la virtualitat de fer palès, amb dades objectives, aspectes rellevants de l’evolució del procés sobiranista des del seu naixement fins a juny de 2017, data de tancament del present Dossier.


Paraules clau


Procés sobiranista; dret a decidir; secessió; referèndum; consultes populars

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i54.2017.2996 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.