La controvertida naturalesa jurídica de les tarifes portuàries en l’ordenament estatal i en els autonòmics

Roberto Ignacio Fernández López

Resum


L'aprovació per l'Administració portuària (autoritats portuàries en els ports d'interès general i ens anàlegs en els ports de competència autonòmica) de les tarifes que els són exigides als usuaris dels serveis portuaris no planteja, en principi, més controvèrsia jurídica en el pla de la legalitat ordinària o constitucional. El problema sorgeix quan l'usuari no gaudeix de plena capacitat per triar lliurement entre els serveis portuaris oferts. En aquesta hipòtesi, el servei prestat participa de la nota de la coactivitat, en aquest cas la tarifa percebuda per l'oferent constitueix una prestació patrimonial de caràcter públic, i la configuració dels seus elements essencials de cap manera pot atribuir-se en exclusiva a l'Administració portuària. Així les coses, l'objecte del present estudi consisteix a analitzar l'ordenament estatal i els autonòmics en matèria de ports per, en primer lloc, determinar la veritable naturalesa jurídica del que el legislador qualifica amb relativa freqüència com a «tarifes portuàries» i, seguidament, desentranyar les importants conseqüències jurídiques derivades del fet constatat que aquestes categories financeres es puguin estar comportant com autèntiques prestacions patrimonials públiques.

Paraules clau


Ports estatals; ports autonòmics; tarifes portuàries; prestacions patrimonials de caràcter públic; taxes portuàriesDOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i54.2017.2917 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.