L’Ombudsman del Consell de Seguretat de l’ONU: una institució original encara en construcció

Jaume Saura Estapà

Resum


El Consell de Seguretat de l'ONU ha establert una Oficina del Ombudsman per atendre les reclamacions de persones o entitats sotmeses a sancions imposades en el marc de la lluita contra el terrorisme internacional. L'article examina les raons que han conduit l'ONU a creat aital mecanisme i si, per la seva configuració i funcions, aquest òrgan reuneix els requisits que tradicionalment s'espera d'una institució del Ombudsman. Conclourem que, malgrat alguns defectes institucionals, l'Ombudsman del Consell de Seguretat ha mostrat una alta taxa d'efectivitat i que és una figura amb potencialitat per enfortir el degut procés en aquest àmbit de les relacions internacionals

Paraules clau


Ombudsman; Consell de Seguretat; Drets Humans; Nacions UnidesDOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i54.2017.2873 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.