El reconeixement de drets socials a través de la connexió amb drets fonamentals: cap a una progressiva superació de la doctrina clàssica

José Ignacio Cubero Marcos

Resum


Aquest treball té per objectiu analitzar l’efecte produït per l’expansió dels drets fonamentals clàssics o de primera generació, a fi de reconèixer altres drets de contingut social, com l’habitatge, l’assistència sanitària o el medi ambient adequat. De tot plegat pot deduir-se, d’una banda, que les autoritats internes han de prendre en consideració els pronunciaments jurisprudencials que duen a terme aquella interpretació. De l’altra, aquelles autoritats han de ponderar tots els drets i interessos que resulten afectats pel reconeixement i exercici de drets en connexió, com la vida privada i familiar amb el dret a l’habitatge. Finalment, es conclou que no pot prevaler en qualsevol cas el sentit patrimonial o liberal dels drets, sinó que cal aplicar el principi de proporcionalitat per evitar la negació completa de la dignitat i l’autonomia de les persones. 


Paraules clau


Drets humans; drets socials; interdependència; proporcionalitatDOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i54.2017.2829 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.