La recuperació de l'indegut en el contenciós sobre el cèntim sanitari a Espanya

Manuel Cienfuegos Mateo

Resum


Després de qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 27 de febrer de 2014 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar sentència prejudicial i va declarar contrari al dret comunitari l'impost sobre la venda detallista de determinats hidrocarburs, més conegut popularment com el cèntim sanitari. Aquest gravamen especial va permetre a les comunitats autònomes recaptar més de 13.000 milions d'euros durant la seva vigència, entre 2002 i 2012. En aquesta anàlisi s'examinen les possibilitats d'aconseguir la devolució de les quotes del cèntim sanitari pagades pels adquirents dels productes gravats durant aquell període, en vista del que exigeix la normativa jurídica i la pràctica administrativa espanyola per a aquest supòsit, en particular el procediment que cal seguir i la documentació que cal aportar. La conclusió és que la prova exigida a Espanya és excessivament difícil, si no impossible, per als consumidors finals en un nombre de casos massa elevat, i afecta especialment els particulars. Això pot estar en contra de la jurisprudència comunitària sobre la devolució de l'indegut i, per aquest motiu, s'exposen les accions internes que poden interposar-se per arreglar aquesta situació, que inclouen algunes sentències recents dictades en el contenciós espanyol del cèntim sanitari, com la del jutge a quo de l'assumpte Transports Jordi Besora que va ser qui va plantejar les qüestions prejudicials.


Paraules clau


Tribunal de Justícia de la Unió Europea; qüestió prejudicial comunitària; tributs nacionals; cèntim sanitari a Espanya; recuperació de l'indegut; prova; recursos interns.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.46 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.