Els tribunals administratius especials de contractació pública davant les previsions de l’informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques. Balanç i prospectiva

José M. Gimeno Feliu

Resum


En aquest estudi s'aborda la funció dels òrgans de recursos contractuals per a la resolució dels recursos especials. S'analitza l'eficàcia del seu funcionament i es postula la consolidació del model com a eina efectiva de control i garantia del dret a una bona Administració.

Paraules clau


Contractació pública; control dels contractes públics; tribunals administratius especials de contractació pública.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.13 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.