Institució editora

Institució editora

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)

c/ Girona, 20 08010 Barcelona

Escola d'Administració Pública de Catalunya