Contacte de la revista

Adreça postal

Escola d'Administració Pública de Catalunya
c/ Girona, 20
08010 Barcelona

rcdp.eapc@gencat.cat 

Contacte principal

Josep Ginjaume
Editor tècnic
Escola d'Administració Pública de Catalunya

c/ Girona, 20
08010 Barcelona


Adreça electrònica: jginjaumef@gencat.cat

Suport tècnic

Servei de Recerca, Documentació i Publicacions
Adreça electrònica: rcdp.eapc@gencat.cat